ИЗБОРИ 2017: Порука Амбасаде Србије у Паризу

Избори 2017 за Председника Републике Србије расписани су за 2. април. Бирачи који имају боравиште у иностранству, могу Амбасади Републике Србије у Паризу поднети захтев да се у Јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству. Захтев је потребно поднети најкасније до 11. марта 2017.

Услов је да је грађанин уписан у Јединствени бирачки списак и да се благовремено пријави Амбасади за гласање у иностранству.

Преко апликације на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal може се проверити да ли је лице уписано у бирачки списак.

У случају да лице није уписано у Јединствени бирачки списак, потребно је, истовремено са захтевом за упис у бирачки списак податка да ће гласати у иностранству, Амбасади поднети и захтев за упис у Јединствени бирачки списак у Републици Србији.

Захтев за упис у Јединствени бирачки списак податка да ће грађанин гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме, име једног родитеља бирача, јединствени матични број бирача, општину, град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Уз захтев потребно је приложити копију важећег личног документа Р.Србије (пасоша или личне карте или возачке дозволе са уписаним ЈМБГ).

Захтев се може поднети лично, поштом на адресу Амбасаде: 5 Rue Léonard de Vinci, 75016 Paris, путем е-маила: konzularno.pariz@mfa.rs или путем факса: 01 40 72 24 11, 01 40 72 24 23.