НЕ БУДИТЕ НЕПИСМЕНИ: Избегните највеће правописне грешке

Многи заврше чак и факултете, а и даље остају неписмени због ових 15 великих грешака

Хајде да вас видимо:

1. Ако НЕЗНАШ, онда заиста не знаш. Ипак, врло је лако научити која се четири глагола са негацијом у српском језику пишу спојено – нећу, нисам, немој и немам. Остале негације глагола пишу се одвојено. Дакле, правилно је НЕ ЗНАМ, НЕ МОГУ, НЕ ЖЕЛИМ, НЕ УМЕМ, НЕ ВРЕДИ, НЕ ЧЕКАЈ МЕ…

2. Горенаведено правило важи само за глаголе. Код придева и именица речца НЕ сраста са другом речи, па тако имамо НЕЧОВЕКА, НЕЗНАЊЕ, НЕЗРЕЛОГ ИЛИ НЕПИСМЕНОГ, а НЕ – НЕ ЧОВЕКА, НЕ ПИСМЕНОГ…

3. ДАЛИ сте ви ово разумели? Јесте, ако реч ДАЛИ схватате само као глагол ДАТИ употребљен у 2. лицу множине перфекта. ДА ЛИ се као питање увек пише одвојено. Као и ЈЕ ЛИ, БИ ЛИ, ХОЋЕМО ЛИ… Скраћени облици пишу се овако: ДА Л’, ЈЕ Л’… НИКАКО БЕЗ АПОСТРОФА И НИКАД СПОЈЕНО!

4. ЈЕР вам српски језик заиста толико тежак, ЈЕЛ сте били лењи у школи да га научите? Никада не мешајте ЈЕР И “ЈЕЛ”, премда не само да нису исте врсте речи, већ реч “ЈЕЛ” не постоји. Пише се само ЈЕ Л’ уместо ЈЕ ЛИ.

5. Не пише се ХВАЛИ, него ФАЛИ. Није ПРОТЕСТВОВАТИ, већ ПРОТЕСТОВАТИ. Никако ЕУРО, него ЕВРО. Не ПРЕЦЕДНИК, већ ПРЕДСЕДНИК… Али, ПОТПРЕДСЕДНИК, а не ПОДПРЕЦЕДНИК! Није РАДОСАН и ЧАСАН већ РАДОСТАН И ЧАСТАН. ТРЕНУЦИ И ЗАДАЦИ правилно је уместо ТРЕНУТЦИ И ЗАДАТЦИ. Каже се ИЗВИНИО сам се, а не ИЗВИНУО сам се (од глагола ИЗВИНИТИ СЕ).

6. Пишемо ЈА БИХ, али ТИ БИ, ОН БИ, МИ БИСМО, ВИ БИСТЕ, ОНИ БИ. НИКАКО ЈА БИ и ТИ БИХ!

7. БИО, РАДИО, ПОПРАВИО, УРЕДИО, НАМЕСТИО… Већ и врапци на грани требало би да знају да БИЈО није одлика писменог човека.

8. Ако сумњате да сте од некога виши, онда сигурно боље познајете језик од онога ко СУМЉА да нисте ВИШЉИ.

9. Ако путујете колима и једете кашиком ви сте бољи познавалац језика од некога ко путује СА КОЛИМА или једе СА КАШИКОМ. Нарочито ако једе С’ КАШИКОМ, мора му се објаснити да апостроф НИКАДА не иде уз скраћени облик предлога С, чак и када се правилно употребљава (нпр. С НАМА, С ЊИМ).

10. – У ВЕЗИ ТОГА желиш да се консултујеш САМНОМ?
– Шчим?
Каже се У ВЕЗИ СА ТИМ и СА ЧИМ или С ЧИМ, а не ШЧИМ. САМНОМ никако не може бити исправно, јер је правилно СА МНОМ, СА ТОБОМ, СА ЊОМ…

11. СВО ВРЕМЕ нисам СНИКИМ желео да се дружим на екскурзији.
СВЕ ВРЕМЕ био си само у заблуди да се пише СНИКИМ уместо правилног НИ СА КИМ, као што се пише и НИ СА ЧИМ, НИ СА ЈЕДНИМ… И као што се каже СВЕ ВРЕМЕ, а не СВО ВРЕМЕ.

12. Обзиром да сам бијо на концерту, видо сам много слушаоца и гледаоца у сали.
С ОБЗИРОМ НА ТО да сам БИО на концерту, ВИДЕО сам много СЛУШАЛАЦА И ГЛЕДАЛАЦА у сали.

3. Др. Ристић је најстрожији лекар у болници.
Иза скраћенице за ознаку професије “др” НИКАДА се не пише тачка, јер је “др.” са тачком скраћеница за реч ДРУГИ одн. ДРУГО, а користи се најчешће приликом набрајања. Каже се НАЈСТРОЖИ, јер правилна компарација придева гласи овако: СТРОГ – СТРОЖИ – НАЈСТРОЖИ, као и ВИСОК – ВИШИ – НАЈВИШИ.

14. – Добар дан, желите ли бурек за понети.
– Да, јешћу га кући.

Правилно је ЗА НОШЕЊЕ и КОД КУЋЕ.

15. – Поћићу ка Београђанци и чак шта више попећу се на њен задњи спрат.
Пише се ПОЋИ ЋУ, ЧАК или ШТАВИШЕ (плеоназам је писати и ЧАК и ШТАВИШЕ) и Београђанки (јер је назив зграде Београђанке настао од властите именице која означава становницу Београда). Задњи се користи у смислу последњи. Исправно је писати и ЗАДЊИ И ПОСЛЕДЊИ.

Извор:
Српски сајт/Опанак.рс | Фото: Пиксабеј