Предмет “Матерњи језик са елементима националне културе” слушају ђаци 314 основних и 41 средње школе

Изборни предмет „Матерњи језик или говор са елементима националне културе“ изучава се на 14 језика националних мањина у 314 основних школа и шест језика у 41 средњој школи у Србији, наводи се у извештају о образовању националних мањина, објављеном на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

На мађарском, босанском, ромском, румунском, словачком, бугарском, хрватском, русинском, буњевачком, влашком, македонском, украјинском, чешком и албанском језику у Србији, овај предмет у претходној школској години слушао је 11 451 ученик у 609 одељења основних школа.

У средњим школама “Матерњи језик са елементима националне културе“ изучавало је 909 ученика, припадника шест националних мањина. Припадници бугарске, мађарске, румунске, русинске, словачке и хрватске националне мањине слушали су овај предмет у 54 одељења, подаци су Министарства просвете.

Основци овај изборни предмет изучавају у 74 локалне самоуправе, како наводе из Канцеларије за људска и мањинска права за сајт Комшијске новости, док средњошколци у 22.

Законом о основној школи припадници националних мањина у Србији имају право да наставу слушају на матерњем језику или двојезично уколико се за упис у први разред пријави најмање 15 ученика припадника националних мањина. Овај број може бити и мањи уколико се добије сагласност министра просвете. Исто важи и за средње школе.

Уколико, ипак, нема довољно уписаних ученика и настава се реализује на српском језику, припадници националних мањина могу да слушају предмет „Матерњи језик са елементима националне културе“.

Министарство просвете, у документацији објављеној на сајту, наводи да је статус овог изборног предмета унапређен доношењем Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2016/17. годину, као и Стручним упутством за школску 2017/18. годину.

„Новина коју доноси овај документ омогућава да школа која остварује програм изборног предмета ‘Матерњи језик односно говор са елементима националне културе’, може да формира групу на нивоу циклуса, односно групу коју чине ученици од првог до четвртог разреда (ученици првог циклуса) и/или групу коју чине ученици од петог до осмог разреда (ученици другог циклуса)“, наводи Министарство.

Објашњено је да се групе за изборни предмет „Матерњи језик односно говор, са елементима националне културе“ могу се формирати и на нивоу више школа у једној општини, уз сагласност надлежне школске установе.

Прес центар