U oktobru za 21% više stranih turista u Beogradu

test

U oktobru za 21% više stranih turista u Beogradu

U oktobru za 21% više stranih turista u Beogradu U oktobru za 21% više stranih turista u Beogradu

U Beogradu je u oktobru mesecu registrovano za 21% više stranih turista nego u istom mesecu prethodne godine, prema poslednjim podacima Sekretarijata za upravu / sektor statistike Grada Beograda.

Od početka godine porast broja stranih turista je za 20% veći nego u istom periodu prošle godine. U prvih deset meseci ukupno 871.941 turista je posetilo Beograd, od čega je 739.132 stranih. Ukupan broj ostvarenih noćenja u Beogradu u ovoj godini je 1.844.186 što je za 20% više, od čega su 1.494.361 noćenja ostvarili strani gosti (porast od 22%).

U prometu turista po poreklu zemlje iz koje dolaze najbrojniji su turisti iz Turske, potom Nemačke, Hrvatske, Grčke i Bosne i Hercegovine.

Najbrže rastući broj turista je sa teritorije zemalja Kine i Izraela,o čemu svedoče podaci o dolasku u oktobru mesecu. Tako imamo porast broja turista iz Kine za 126% i porast noćenja za 128%, a iz Izraela porast prometa turista je 125%, i porast broja noćenja je 122%.

Statistički podaci o prometu turista su, svakako, pokazatelj izuzetno aktivne prezentacije i promocije turističkih vrednosti i potencijala našeg Grada na svetskom i evropskom tržištu.